Odabir polaznika će biti izvršen u dve faze

Beograd – 18.10.2017.

Izbor učesnika je podeljen u dve faze. Prvu fazu odabira sprovodi nezavisna agencija koja će biti izabrana na tender. Prva faza će se zasnivati na konkurentnom testiranju veština putem onlajn.

Svi koji su se prijavili u pilot fazi projekta moraju da ponove prijavu ako žele da učestvuju u drugoj fazi projekta.

Prva faza testiranja će biti sprovedena sredinom decembra.

Druga faza testiranja će obuhvatiti 2.000 najbolje rangiranih kandidata, koje će biti dodatno testirani ili intervjuisani od strane izvođača obuka.

Druga faza odabira će biti vršena na sledeći način:

  • Kandidati će napisati spisak željenih kurseva, svaki kandidat će moći da se prijavi za 3 različita kursa. Shodno tome, škole koje će da vrše obuku će sprovesti drugu fazu odabira i odabrati najpogodnije kandidate za svoje kurseve.
  • U prvom krugu selekcije škole mogu uzeti u obzir sve učenike koji su odabrali određeni kurs kao svoju prvu želju, a zatim moraju testirati i/ili intervjuisati najmanje dvostruko više studenata od onoliko koliko je mesta dodeljeno.
  • Kandidati koji nisi izabrani nakon prvog kruga biće razmatrani u drugom krugu od strane izvođača obuka, ukoliko i posle prve runde odabira ima mesta i na njihovom kursu i ako su navedeni kao njihova druga želja kandiata.
  • Treći krug će se održati za kandidate koji nisu odabrani od strane nekoga od izvođača obuka u prva dva kruga i koji su kao treću želju naveli skolu za obuku koja nije odabrana od strane kandidata koji su prošli prva dva kruga.

Izvođači obuke su u obavezi da javno plasiraju primere testova pre nego što kandidati izaberu kurseve / škole.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *