Opis i primeri pitanja koja kandidati mogu da očekuju na onlajn testu

Beograd, 15. mart 2017. godine – U okviru prvog kruga selekcije, svi prijavljeni kandidati na program prekvalifikacija polagaće onlajn test koji je osmišljen tako da meri sposobnosti i potencijal za rad u IT sektoru. Podsećamo sve kandidate da za polaganje onlajn testa nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti IT-a.

Cilj onlajn testiranja je da se na osnovu objektivnih mera selektuju kandidati koji imaju najviše predispozicije i skolonosti za rad u IT delatnosti. Model na osnovu koga će se izvršiti rangiranje baziran je na podacima iz Mreže informacija o zanimanjima poznatoj kao O*NET (The Occupational Information Network) koja predstavlja prototip za novi pristup prikupljanju, distribuciji i analizi profesionalnih podataka i to u jednom od šest O*NET-ovih domena, koji se naziva „karakteristike zaposlenih“. Prema ovoj bazi znanja, karakteristike zaposlenih koje su preduslov za uspeh u obrazovanju i radnu uspešnost su: sposobnosti, radne karakteristike (stilovi), radne vrednosti (radna etika) i profesionalna interesovanja.

1. Sposobnosti

Od širokog sprektra sposobnosti neophodnih za različita zanimanja za ovu priliku biće procenjivano deduktivno rezonovanje, induktivno zaključivanje, numeričko rezonovanje i prostorno rezonovanje.

Deduktivno rezonovanje biće procenjeno nizovima zadataka koji predstavljaju verbalne analogije. U zadacima su dati parovi reči između kojih postoje logičke veze. Zadatak ispitanika je da na osnovu odnosa zadatog para reči pronađe par reči koji stoje u istom odnosu kao i zadati par. Naime, potrebno je da otkrije i primeni ove relacije. Ovi zadaci su približno jednake težine, a kandidat ima na raspolaganju vrlo kratko vreme da uradi što više zadataka može. Pogledajte dva različita primera u nastavku teksta.

Induktivno zaključivanje biće procenjivano na osnovu niza objektivnih zadataka koji se sastoje od jedne velike slike iz koje je isečen jedan deo. Zadatak ispitanika je da od pet ponuđenih izabere onaj koji najbolje nadopunjuje veliku sliku. Zadaci su sve teži, tako da većina ljudi ne može da reši sve zadatke. Pogledajte primer u nastavku teksta.

Numeričko rezonovanje će biti procenjivano tzv. zadacima numeričkih nizova. Svaki zadatak se sastoji od niza brojeva koji se smenjuju jedan za drugim po nekom pravilu. Zadatak ispitanika je da nađe pravilo i na osnovu tog pravila, i od ponuđenih odgovora izabere onaj broj koji nastavlja niz. Zadaci su sve teži, a vreme za rad ograničeno i retko ko može da reši sve zadatke.

Prostorno rezonovanje će biti ispitivano na osnovu dva tipa zadataka. Vreme za rad je ograničeno, a zadaci sve teži. Pogledajte primere u nastavku teksta.

Drugi tip zadataka za ispitivanje prostornog rezonovanja sastoji se od 5 sličica od kojih 4 predstavljaju geometrijsko telo napravljeno od kartona, a peta kako taj karton izgleda kad se razmota. Zadatak ispitanika je da pogodi kome od ponuđenih trodimenzionalnih kartonskih oblika odgovara razmotani karton. Zadaci su sve teži, a vreme za rad ograničeno. Pogledajte primere u nastavku teksta.

2. Radni stilovi

Radni stilovi predstavljaju karakteristike pojedinca koje mogu uticati na način i uspešnost
zaposlenog u obavljanju posla. O*netov model pretpostavlja sledeće karakteristike važne za uspešnost u poslu ili obuci za neko zanimanje: inovativnost, nezavisnost, individualizam, analitičnost, temeljnost, postignuće, nivo energije, liderstvo, socijalna orijentacija, saosećanje, prilagodljivost, impulsivnost, integritet, tolerancija na stres, upornost i inicijativu. Procena ovih karakteristika biće izvršena na osnovu dva tipa zadataka – prepoznavanja i imenovanja emocija i zadatka tzv. „prisilnog izbora” u kom kandidat od para predloženih tvrdnji bira onu koja ga više opisuje ili onu sa kojom se više slaže. Pogledajte u nastavku detaljno uputstvo poput onog koje može da se očekuje na testu.

3. Procena profesionalnog interesovanja

Onetova baza zasnovana je na Holandovom (RIASEC) modelu profesionalnih interesovanja koji pretpostavlja 6 tipova interesovanja:

Realistični tip interesovanja uključuje sklonost ka bavljenju praktičnim i konkretnim aktivnostima koje uključuju manipulisanje stvarima, alatima, životinjama i mašinama, a izbegavanje aktivnosti koje zahtevaju subjektivnost, intelektualizam, umetničko izražavanje i socijalne veštine. Ovaj tip ličnosti preferira aktivnosti koje podrazumevaju motorne veštine, stvari, realizam i strukturu.

Intelektualni tip poseduje sklonost ka rešavanju problema manipulacijom simbolima i idejama, pre nego upotrebom socijalnih i fizičkih veština. Ovaj tip ličnosti karakteriše analitička i imaginativna orijentacija.

Umetnički tip karakteriše oslanjanje na svoju imaginaciju, intuiciju, kao i emocije pri stvaranju umetničkih produkata. Bira kreativne aktivnosti.

Socijalni tip karakterišu socijabilnost, potreba za socijalnom interakcijom, socijalne veštine koje koriste sa ciljem pomaganja ljudima i podučavanja ljudi. Preferiraju aktivnosti koje uključuju religijsko, socijalno i estetsko izražavanje.

Preduzetnički tip ima sklonost ka bavljenju aktivnostima u kojima se ispoljavaju avanturistički i dominacijski kvaliteti, kao i energičnost, ubedljivost, samopouzdanje i inicijativa. Ovaj tip ličnosti bira aktivnosti u kojima može da ostvari težnju za moći i dominacijom, verbalnu ekspresivnost, ulogu ubeđivanja.

Konvencionalni tip karakteriše praktičan, tačan pristup stvarima, bez spontanosti i originalnosti. Preferira pasivne, dobro strukturisane poslove.

U nastavku testa pogledajte primer pitanja.

4. Procena radne etike (radne vrednosti)

Radne vrednosti se definišu kao opšti i relativno trajni ciljevi kojima pojedinci teže u radu. O*netov model radnih vrednosti obuhvata sledeće komponente: međuljudski odnosi, nezavisnost, postignuće, priznanje, radni uslovi i podrška, a dominantne radne vrednosti svakog kandidata biće procenjivane na osnovu procene važnosti za kandidata tvrdnji koje se na pojedine radne vrednosti odnose. Pogledajte u nastavku detaljno uputstvo poput onog koje može da se očekuje na testu.

Testiranje se radi preko online platforme TotalAssessment. Platforma je vrlo jednostavna za upotrebu. Molimo sve kandidate da pažljivo isprate uputstva koja sistem bude zadavao.

Za sve dalje informacije i najnovije vesti, molimo sve prijavljene kandidate da prate rubriku Vesti na našoj veb stranici.

Comments 5

  1. Post
   Author

   Poštovani Nikola,

   Hvala Vam na pitanju. Da li i dalje niste dobili poziv na testiranje? Ukoliko je to slučaju, molimo da nam potvrdite i prosledićemo zahtev za ponovno slanje poziva odmah. Hvala na strpljenju i razumevanju.

 1. Poštovani,
  koliko odprilike traje testiranje (znam da neki zadaci nisu vremenski ograničeni, ali koliko je do sada praksa pokazala da je kandidatima potrebno vremena)?
  Kod tipova zadataka koji jesu vremenski ograničeni da li vidimo u toku testiranja još koliko nam je vremena i zadataka ostalo?

  1. Post
   Author

   Poštovana Zlato,

   Hvala Vam na pitanjima. U proseku je potrebno između 90 i 120 minuta da se uradi test. Da, vreme Vam je u svako mtrenutku dostupno. Srdačan pozdrav i srećno!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *